Missie

Voel de hartslag van wat was...
Foto van mensen die een document op een lans bekijken, genomen tijdens de tentoonstelling Once upon a castle
Once upon a castle, © Steve Tanner

Onze missie

Het Kasteel van Gaasbeek is een uniek historisch huis met een rijke geschiedenis en een diverse collectie. Het ligt midden in een oase van groen, in de luwte van Brussel. Wij dragen zorg voor dit bijzondere ensemble waar ook de verschillende historische parkgebouwen deel van uitmaken. Op deze rustgevende raaklijn tussen natuur en cultuur voel je de hartslag van passanten uit verschillende eeuwen, allen eigenzinnige personen, strevend naar vrijheid, met oog voor vernieuwing.

Wij vertolken verhalen en doen beroep op jouw inleving en verbeelding. Wij nodigen een divers palet aan kunstenaars, wetenschappers, ondernemers - maar ook elke bezoeker - uit om in dialoog te gaan met deze plek. Zo komen we samen tot open perspectieven op de samenleving en tot een spannende confrontatie met wie wij zijn. Hier ontmoeten het heden en het verleden elkaar in een innige omhelzing, waarbij ze telkens nieuwe betekenissen en verbindingen creëren met onszelf, de andere(n) en de wereld.

Wij aarden in een groter geheel, in verbinding met de wereld om ons heen en in waardevolle samenwerkingen met een breed scala aan (lokale, nationale en internationale) partners.

Vier kernwaarden

Experimenteren Wij presenteren dit huis en zijn collectie op een gedurfde, speelse manier en dagen onszelf, ook in onze tentoonstellingen, voortdurend uit om nieuwe wegen, interpretaties en (dramaturgische) accenten te zoeken. Eerder dan het ons toevertrouwde patrimonium dood te knuffelen, bevragen wij de relevantie van de erfgoedsite en blijven wij inzetten op creatieve, onorthodoxe en transdisciplinaire verbindingen van verleden en heden, van historische feitelijkheid en poëzie.

Engageren Engagement is expliciet een tweerichtingsstraat. Wij willen ons als kasteel op alle domeinen van onze erfgoedwerking engageren, ons verbinden tot duurzame waarden en relaties. Wij luisteren naar wat de bezoeker ons te vertellen heeft en gaan daarmee aan de slag. Wij engageren ons in een breder maatschappelijk en cultureel speelveld als een open en constructieve partner. Onze voornaamste identiteit mag dan wel die van historisch huis zijn, maar wij willen ook sociaal en in onze (boven)lokale gemeenschap(pen) een verantwoordelijkheid en een dienstbare rol opnemen.

Waarderen Het is onze taak om het kasteel, zijn gelaagde geschiedenis en zijn collectie, evenals de historische gebouwen en het park, een toekomst te bieden die even waardevol is als hun verleden. Wij dragen op een duurzame manier zorg voor dit erfgoed. Wij dragen onze kennis uit naar én met aandacht voor elke bezoeker, die wij gastvrij onthalen. Wij stellen in alle aspecten van onze werking kwaliteit boven kwantiteit. Tenslotte hebben wij oog voor het welzijn van onze personeelsleden, die allen met kennis en liefdevolle toewijding voor deze plek zorgen.

Vertolken Wij zijn de vertalers van dienst voor dit magische oord. Als go-between, als tolk, als interpreet. Het is onze taak de bezoeker een prikkelende survivalkit mee te geven, die helpt om de tijdreis die een kasteelbezoek is, niet alleen prettig, maar vooral ook relevant te maken. Wij kaderen de kasteelgeschiedenis in bredere historische en maatschappelijk relevante verhalen en bieden daarbij een totaalbeleving, die uitnodigt tot reflectie. Affectieve, cognitieve en dramaturgische componenten vormen daarin de bouwstenen van ons verhaal.