MASTERPLAN

Start restauratie Barokpaviljoen

11 augustus 2017

De restauratiewerken aan het Barokpaviljoen zijn deze week gestart. Bezoekers zullen al gemerkt hebben dat de werf, die links voor het kasteel werd ingericht, gonst van de activiteit. Architect en aannemer hebben de volledige trap rondom en achter het paviljoen gedetailleerd in kaart gebracht. Elke trede kreeg een nummer en werd apart gefotografeerd.

Momenteel wordt de kasseien stuk voor stuk verwijderd, genummerd en in de juiste volgorde gestockeerd in afsluitbare kratten, zodat zij nadien op hun originele plaats
teruggelegd kunnen worden. Een mega-puzzel ! Per zone wordt beslist of er 'storende' kasseien zijn, bijvoorbeeld recentere, scherpe porfierkasseien die waar nodig vervangen zullen worden door meer afgeronde, lichtere exemplaren.

De volledige trap en aanpalende zone zullen gedurende de hele restauratieperiode ontoegankelijk zijn voor het publiek.

 
Barokpaviljoen voor restauratie