MASTERPLAN

Stilteplek en een omgekeerd schip

15 mei 2018

De werken aan het barokpaviljoen en de aanpalende site vorderen gestaag. Een 'nieuw' paviljoen groeit op de fundamenten van het 'oude' paviljoen. Al is dat natuurlijk heel relatief. We gooien dat 'oude' niet zomaar aan de kant. Maar de tijd is meedogenloos. Soms blijft er geen andere optie.

De cirkelvormige muur die de trappenpartij omarmt, werd zo goed als volledig gerestaureerd en aan de buitenzijde voorzien van een beschermende cementlaag. Deze zorgt ervoor dat er minder grondwater in de muur kan doordringen. Bij de restauratie van de muren bleek dat heel wat bakstenen sterk geërodeerd of erg verzwakt waren, waardoor ze vervangen dienden te worden door nieuw gebakken exemplaren. Die werden steen per steen geselecteerd, zodat bij het heropmetselen een zo organisch mogelijk totaalbeeld ontstond.

Een 'nieuw' paviljoen biedt ook nieuwe mogelijkheden. Het binnentuintje, links achter het barokpaviljoen, dat quasi volledig te reconstrueren is, zal, wanneer de werken voltooid zullen zijn, een heerlijke stilteplek worden om in alle rust te genieten van een boek.

Restauratiewerken hebben ook onverwachte voordelen. Spectaculair is bijvoorbeeld de houten binnenkoepel van het barokpaviljoen. Deze krijg die je normaal nooit te zien. De koepel heeft de vorm van een omgekeerd schip. Het uiterst waardevolle stucwerkplafond bevindt zich hier vlak onder. Na restauratie van de aangetaste onderdelen van de houten structuur wordt hier opnieuw een leiendak overheen geplaatst.

Benieuwd naar de volgende stap in het restauratieproces?

 
werffoto Barokpaviljoenwerffoto Barokpaviljoenwerffoto Barokpaviljoen