MASTERPLAN

Restauratie kapel in volle gang!

14 februari 2020

De barokke kapel bevindt zich diep in het park, vlakbij een oeroude bron die de vijvers voedt. Het vermoeden bestaat dat zich daar al in voorchristelijke tijden een heiligdom bevond. Zeker is, dat de huidige kapel, die uit de 17de eeuw dateert, gebouwd is op de fundamenten van een ouder gebouw. Net zoals voor het barokpaviljoen was het René de Renesse de Warfusée die de opdracht gaf om de kapel te bouwen.

Hij bestelde ook een immens altaarstuk bij Gerard Seghers, die na de dood van Rubens de bekendste en rijkste schilder van zijn tijd werd. Het doek, 'Het Visioen van de Heilige Gertrudis', werd gedurende twee jaar gerestaureerd met de hulp van de Koning Boudewijnstichting (Fonds Baillet-Latour).

In de 18de eeuw werden de traptorens naar de tribunes links en rechts bijgebouwd, waardoor de kapel zijn huidige vorm kreeg. Het ensemble werd in de 19de eeuw vervolledigd met de bouw van een neoklassieke balustrade door markies Paul Arconati. De restauratiewerken aan de kapel zelf zullen dit najaar afgerond worden. We kijken er al naar uit, hier de eerste concerten, doop- en huwelijksvieringen te mogen meemaken!

knop-1-volledig-schilderij-gerard-seghers-na-restauratie-0-a.jpg

 
Barokkapel en vijver in het park van Gaasbeek