Op maat

Bijzonder onderwijs, hoger onderwijs, lerarenopleiding, vakantiewerking,…

Het Kasteel van Gaasbeek wil ieder kind en elke jongere welkom heten. Daarom werken wij ook op maat en vraaggericht. Heb je vragen of eigen voorstellen? Contacteer het team Publiekswerking: T. 00 32 (0)2 531 01 40 of educatief.gaasbeek(a)vlaanderen.be.