AGENDA

Tentoonstelling Pierre Van Humbeeck

07 oktober 2014 - 09 november 2014

Kunstenaar Pierre Van Humbeeck liet samen met zijn echtgenote Maria Piron een uitgebreid oeuvre na. Het legaat van dit kunstenaarsechtpaar wordt beheerd door de provincie Vlaams-Brabant. Naar aanleiding van het overlijden van Pierre Van Humbeeck, 50 jaar geleden, wordt een tiental werken uit zijn vroege, symbolistische periode in het Kasteel van Gaasbeek tentoongesteld

Een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant i.s.m. Kasteel van Gaasbeek