AGENDA

Alter Ego

25 april 2010 - 13 juni 2010

Het kasteel bouwt sinds enkele jaren een vernieuwend tentoonstellingsbeleid uit, waarbij telkens creatief wordt omgegaan met het erfgoedgegeven. Een historisch huis is immers geen heilig huisje! Erfgoed heeft ook te maken met wie we zijn, hier en nu.

Zodra markiezin Arconati Visconti in het Kasteel van Gaasbeek aankwam, kroop zij in een andere huid. Zij waande zich hier een middeleeuwse page – liet zich ook meermaals verkleed portretteren. Het door haar gerestaureerde droomkasteel in neostijl en de talrijke objecten die zij verzamelde, dienden tot decor voor en omkadering van haar ‘alter ego’.

Het duo Job Smeets (° 1970) en Nynke Tynagel (° 1977) creëert vandaag ‘alter ego’s’, sculpturen geïnspireerd op iconen uit de Noord-Europese (kunst)geschiedenis, maar met een hedendaagse ‘twist’. Studio Job staat met één been in de dark ages. Uit onvrede met het modernisme keren zij terug naar het pre-industriële tijdperk. Zij noemen zichzelf ‘design criminals’ en zetten zich af tegen alles waar het modernisme voor staat, waar functionaliteit primeert en ornament uit den boze is, als oppervlakkig wordt beschouwd. Hun werken hebben dan ook een sterke theatrale kwaliteit. Zij experimenteren met verloren technieken en materialen en nemen bewust afstand van de dictatuur van het aantal, produceren unieke stukken of zeer beperkte oplagen.

Het historische is slechts één aspect. Het duo wil hier en nu communiceren en gebruikt cultuur als een soort humus, waar zij door cartooneske bewerkingen ironisch of relativerend mee omgaan. Op die manier krijgen de iconen en archetypes een nieuwe, eigentijdse interpretatie mee. Het worden metaobjecten: artefacten waarbij het object op de functie primeert, die ons via metaforen en symbolen een verhaal bieden dat aan de hand van het verleden de toekomst van het heden uittekent.

Inspiratie halen Job en Nynke ook in kastelen en kathedralen. Heel hun oeuvre typeren zij als een groot driedimensionaal dagboek: elk object staat binnen een collectie die zelf binnen een groter geheel staat, een work in progress dus. In hun eigen ‘Universum’ of ‘Wonder- & Horrorland’ kreeg een kasteel (als metafoor voor een denkbeeldige maatschappij) de hoofdrol toebedeeld.

Het Kasteel van Gaasbeek is dan ook de uitgelezen plek voor deze expo. Oudere en nieuwe werken treden in dialoog met de historiserende kasteeldecors en werken op elkaar in om tot verrassende, frisse confrontaties te komen.