EVENEMENTEN

Tentoonstelling Pierre Van Humbeeck

07 oktober 2014 - 09 november 2014

Kunstenaar Pierre Van Humbeeck liet samen met zijn echtgenote Maria Piron een uitgebreid oeuvre na. Het legaat van dit kunstenaarsechtpaar wordt beheerd door de provincie Vlaams-Brabant. Naar aanleiding van het overlijden van Pierre Van Humbeeck, 50 jaar geleden, wordt een tiental werken uit zijn vroege, symbolistische periode in het Kasteel van Gaasbeek tentoongesteld.

Praktische informatie
Van 7 oktober tot en met 9 november, open dagelijks van 10u tot 18u , maandag gesloten, open op feestdagen.

Een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant i.s.m. Kasteel van Gaasbeek

 
Tentoonstelling Pierre Van Humbeeck